Sunday, July 21, 2013

00

"Aku berhasrat untuk kembali; ya aku akan kembali semula tanpa ragu."